مقاله های حوزه IT
مقاله 1تا 20/ 21تا 40/  41تا 60/ 61تا 80/ 81 تا100/ 101 تا120 /121 تا140/
141تا160/ 161تا180

101) جامعه اطلاعاتي و الزامات گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد شبکه اي
 
102) جامعه اطلاعاتي و چالشهاي توسعه دانايي محور
 
103) جایگاه تحقیقات بازار در بازاریابی الکترونیکی
 
104) چگونه يک RFP براي پروژه هاي وب بنويسيم
 
105) چگونه یک برنامه کسب و کار بنویسیم
 
106) دانشگاه آرمانی در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتي جامعه دانایی محور
 
107) دلیل پایه ریزی کسب و کار از طریق وب چیست؟
 
108) ده درس مهم در  کسب و کار اینترنتی
 
109) چگونه يک برنامه بازاريابي بنويسيم؟
 
110) 7 روش ساده براي افزايش ترافيک سايت يا وبلاگ شما
 
111) سیستم های وب مدار و کاربری آنها در بازاریابی الکترونیکی
 
112) شکاف اطلاعاتي و شکاف ديجيتالي
 
113) طراحي برنامه جامع کسب و کار سازماني
 
114) فناوري اطلاعات،دولت آينده و چالش هاي پيش رو
 
115) کسب و کار الکترونیک
 
116) گزارش عملکرد کارگروه جوانان کميسيون ملي جامعه اطلاعاتي
 
117) گزارشي از ميزگرد بررسي چالشهاي صنعت نرم افزار در ايران
 
118) مجله الکترونیکی
 
119) مدیریت فناوری اطلاعات مبتنی بر استراتژی های راهبردی سازمان
 
120) معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک
 

مقاله 1تا 20/ 21تا 40/  41تا 60/ 61تا 80/ 81 تا100/ 101 تا120 /121 تا140/ 141تا160/ 161تا180

 

 

 

 

 

 

 

                         
     
 

©2006 Copyright Farnood.com All Rights Reseved.